Pernyataan Privasi

Nama, alamat email dan identitas lain yang melekat pada penulis maupun yang telah dicantumkan pada laman website SADE hanya akan digunakan untuk keperluan publikasi jurnal serta tidak akan disalahgunakan untuk tujuan lain atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan.